Zutec Holding AB (”Bolaget”) har idag beslutat att nyttja 300 000 euro under kreditfaciliteten om 1 miljon euro med Athanase, som godkändes vid...
Zutec Holding AB (publ) (the “Company”) has today decided to utilise EUR 300,000 of the EUR 1 million facility agreement with Athanase that was...
Årsstämma har idag hållits i Zutec Holding AB (publ) (”Bolaget”) i Eversheds Sutherlands lokaler på Strandvägen 1. Till ordförande vid årsstämman...
Today, the Annual General Meeting of Zutec Holding AB (publ) (the “Company”) was held at Eversheds Sutherland's offices at Strandvägen 1 in...
The Quarter in Brief: Revenue for the quarter to 30 September 2019 has increased to SEK 7.2m, a 7% increase compared with the prior quarter (Q4 18/19...
On the 16th October 2019, the notice to attend the Annual General Meeting in Zutec Holding AB (publ) was published. Since the notice was published, a...
Den 16 oktober 2019 publicerades kallelse till årsstämman i Zutec Holding AB (publ). Efter att kallelsen publicerades har ett förslag lagts fram om...
1 2 3 4 5