Zutec Holding AB (”Bolaget”) tillkännager att VD Brendan O´Riordan, i samförstånd med Bolaget, har annonserat sin avgång med omedelbar verkan för att...
Zutec Holding AB (the “Company”) announces, by mutual consent, that CEO Brendan O’Riordan has tendered his resignation with immediate effect to...
1