Årsstämma har idag hållits i Zutec Holding AB (publ) (”Bolaget”) i MAQS Advokatbyrås lokaler på Mäster Samuelsgatan 20. Efter att det konstaterats...
Today, the Annual General Meeting of Zutec Holding AB (publ) (the “Company”) was held in MAQS Advokatbyrå’s office at Mäster Samuelsgatan 20 in...
1