Styrelsen i Zutec Holding AB (publ) (”Bolaget”) meddelar härmed att nytt datum för årsstämman 2018 är den 17 oktober 2018. Detta ersätter tidigare...
The Board of Directors of Zutec Holding AB (publ) (the ”Company”) hereby announces that the new date for the Annual General Meeting 2018 is 17...
1