Den 19 september 2018 publicerades kallelse till årsstämma i Zutec Holding AB (publ) (”Bolaget”). Sedan
kallelsen publicerades har ett förslag lagts fram om att utse en ytterligare, sjätte, styrelseledamot: Daniel
Nyhrén.
Daniel är ekonom och partner på Athanase Industrial Partners Ltd. Han är för närvarande styrelseledamot i
Hejstagran AB och har tidigare varit styrelseledamot i Röhnisch SE Holding AB, IABÖ Global Holding AB och
NOTE AB (publ).
Då styrelsen inte har något att invända mot förslaget kommer det att läggas fram vid årsstämman 2018 och
inkluderas i styrelsens fullständiga beslutsförslag som publiceras på hemsidan idag.

För mer information, vänligen kontakta:
Brendan O’Riordan VD för Zutec Holding AB; brendan.oriordan@zutec.com
Tel: +353 1 2013565
E-mail: Brendan.oriordan@zutec.com

bold header

icon-2

Project 1

Project 1 Details

A clear and bold header

icon-2

Project 1

Project 1 Details

 

 

You might like this:

24 Sep 2019 | Regulatory

Year End Report and Annual Report - 30th June 2019

The Year In Brief

Year ended 30th June 2019 

  • Sales for the year SEK 22.5m (FY2018: SEK 35.3m) Decline of 36%.
  • EBITDA deficit of SEK 24m (FY2018:...
11 Sep 2019 | Regulatory

Zutec Holding AB tillkännager avgång av VD samt tillsättande av tillförordnadVD -11.9.19

Zutec Holding AB (”Bolaget”) tillkännager att VD Brendan O´Riordan, i samförstånd med Bolaget, har annonserat sin avgång med omedelbar verkan för att...