Styrelsen i Zutec Holding AB (publ) (”Bolaget”) meddelar härmed att nytt datum för årsstämman 2018 är den 17 oktober 2018. Detta ersätter tidigare kommunicerade datum för årsstämman 2018.
Kallelse till årsstämman kommer att ske på sedvanligt sätt genom annonsering på Bolagets hemsida och i Post- och Inrikes Tidningar senast fyra veckor före årsstämman. Att kallelse har skett kommer att annonseras i Dagens Industri.

För mer information, vänligen kontakta:
Brendan O’Riordan VD för Zutec Holding AB; brendan.oriordan@zutec.com
Tel: +353 1 2013565
E-mail: Brendan.oriordan@zutec.com

Om Zutec Holding AB
Zutec utvecklar och marknadsför molnbaserade mjukvarutjänster främst med inriktning mot företag inom bygg- och fastighetssektorn. Bolagets produkter hjälper kunder att öka sin produktivitet och kostnadseffektivitet. Zutec erbjuder lösningar inom projektledning, samarbetsverktyg för data- och dokumenthantering, databerikade 3D-modeller (Building Information Modelling - BIM), defekthantering, projektöverlämning och drift och underhåll av byggnader.
För mer information, besök www.zutec.com
Bolaget är listat på Nasdaq First North och Bolaget Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, www.mangold.se

bold header

icon-2

Project 1

Project 1 Details

A clear and bold header

icon-2

Project 1

Project 1 Details

 

 

You might like this:

24 Sep 2019 | Regulatory

Year End Report and Annual Report - 30th June 2019

The Year In Brief

Year ended 30th June 2019 

  • Sales for the year SEK 22.5m (FY2018: SEK 35.3m) Decline of 36%.
  • EBITDA deficit of SEK 24m (FY2018:...
11 Sep 2019 | Regulatory

Zutec Holding AB tillkännager avgång av VD samt tillsättande av tillförordnadVD -11.9.19

Zutec Holding AB (”Bolaget”) tillkännager att VD Brendan O´Riordan, i samförstånd med Bolaget, har annonserat sin avgång med omedelbar verkan för att...