Mangold Fondkommission AB utses till Likviditetsgarant för Zutec

Zutec har utsett Mangold Fondkommisson AB till likviditetsgarant för bolagets aktie. Likviditetsgarantin börjar löpa från och med den 22 februari 2019.

Mangold Fondkommission AB kommer i sitt uppdrag som likviditetsgarant säkerställa möjligheten att handla i bolagets aktie genom att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsida i orderboken. Syftet med likviditetsgarantin är att förbättra likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs under pågående handel.

För mer information, vänligen kontakta:

Brendan O’Riordan, CEO of Zutec Holding AB

brendan.oriordan@zutec.com +353 86 8568971

Bolaget är listat på Nasdaq First North och Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, CA@mangold.se, www.mangold.se

Om Zutec Holding AB

Zutec utvecklar och marknadsför molnbaserade mjukvarutjänster främst med inriktning mot företag inom bygg- och fastighetssektorn. Bolagets produkter hjälper kunder att öka sin produktivitet och kostnadseffektivitet. Zutec erbjuder lösningar inom projektledning,samarbetsverktyg för data- och dokumenthantering, databerikade3D-modeller (Building Information Modelling - BIM), defekthantering, projektöverlämning och drift och underhåll av byggnader.

För mer information, besök www.zutec.com

bold header

icon-2

Project 1

Project 1 Details

A clear and bold header

icon-2

Project 1

Project 1 Details

 

 

You might like this:

24 Sep 2019 | Regulatory

Year End Report and Annual Report - 30th June 2019

The Year In Brief

Year ended 30th June 2019 

  • Sales for the year SEK 22.5m (FY2018: SEK 35.3m) Decline of 36%.
  • EBITDA deficit of SEK 24m (FY2018:...
11 Sep 2019 | Regulatory

Zutec Holding AB tillkännager avgång av VD samt tillsättande av tillförordnadVD -11.9.19

Zutec Holding AB (”Bolaget”) tillkännager att VD Brendan O´Riordan, i samförstånd med Bolaget, har annonserat sin avgång med omedelbar verkan för att...