Regulatory

Interim Report - July-September 2018 - 21.11.18

Period July - September 2018 The transformation into the new scaleable SaaS-based business model is progressing according to plan with several new SaaS customers already won in the quarter. Increase in contracted SaaS Sales of 24% to Junefalse Read more…

Regulatory

Kommuniké från årsstämman i Zutec Holding AB (publ) 17.10.18

Årsstämma har idag hållits i Zutec Holding AB (publ) (”Bolaget”) i MAQS Advokatbyrås lokaler på Mäster Samuelsgatan 20. Efter att det konstaterats att den av styrelsen föreslagna ordföranden för stämman, Brian McGuire, fått förhinderfalse Read more…

Regulatory

Bulletin from the Annual General Meeting in Zutec Holding AB (publ) 17.10.18

Today, the Annual General Meeting of Zutec Holding AB (publ) (the “Company”) was held in MAQS Advokatbyrå’s office at Mäster Samuelsgatan 20 in Stockholm, Sweden. After noting that the proposed chairman of the meeting, Brian McGuire, couldfalse Read more…

Regulatory

Ytterligare styrelseledamot föreslås inför årsstämman 2018 i Zutec Holding AB (publ) 26.9.18

Den 19 september 2018 publicerades kallelse till årsstämma i Zutec Holding AB (publ) (”Bolaget”). Sedan kallelsen publicerades har ett förslag lagts fram om att utse en ytterligare, sjätte, styrelseledamot: Daniel Nyhrén. Daniel är ekonomfalse Read more…

Regulatory

Additional Board member proposed to the Annual General Meeting 2018 in Zutec Holding AB (publ) 26.9.18

On 19 September 2018, the notice to attend the Annual General Meeting in Zutec Holding AB (publ) was published. Since the notice was published, a proposal has been put forward to elect an additional, sixth, Board member; Daniel Nyhrén.false Read more…

Regulatory

Zutec Annual Report (Year ended 30th June 2018) 26.9.18

The Year In Brief Year ended 30th June 2018  Gross Income for the year SEK35,321,000 40% fiscal year on year turnover growth Contracted sales of SEK 66,077,060 up to 2021 (an increase of 6% since Q4) EBITDA SEK 6,289,000 for 2017/18 32%false Read more…

Regulatory

Year end Report – July 2017 – June 2018 - 19.9.18

Please note that the annual report which will include full statutory financials will be released on Sept 26th 2018  Period July 1st 2017 – June 30th 2018  Sales for the year SEK 35,231,000 40% fiscal year on year turnover growth Contractedfalse Read more…

Regulatory

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ZUTEC HOLDING AB (PUBL) - 18.9.18

Aktieägarna i Zutec Holding AB (publ), org.nr 559136-0317 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 17 oktober 2018 kl. 10.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm. Inregistrering inleds kl. 09.30.false Read more…

Regulatory

NOTICE TO ATTEND ANNUAL GENERAL MEETING IN ZUTEC HOLDING AB (PUBL) - 18.9.18

In-house translation of the Swedish original. In case of any discrepancies between the Swedish text and the English translation, the Swedish text shall prevail. The shareholders of Zutec Holding AB (publ), reg.no 559136-0317 (thefalse Read more…

Regulatory

Nytt datum för årsstämma 2018 i Zutec Holding AB (publ) - 11.7.18

Styrelsen i Zutec Holding AB (publ) (”Bolaget”) meddelar härmed att nytt datum för årsstämman 2018 är den 17 oktober 2018. Detta ersätter tidigare kommunicerade datum för årsstämman 2018. Kallelse till årsstämman kommer att ske påfalse Read more…

1 2 3