Non-Regulatory

Zutec at work in Pavillions; a Vibrant New Town Centre at Sydney’s Olympic Park - 21.3.18

Zutec Holding AB is pleased to announce that we have been chosen by Mirvac to provide a quality assurance solution for their Pavillions development on the $300 million Sydney Olympic Park.  The contract is for 27 months. Project Outlinefalse Read more…

Regulatory

Zutec Holding AB (publ): erbjudandet att teckna aktier övertecknades

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONG KONG, JAPAN, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. YTTERLIGAREfalse Read more…

Regulatory

Zutec Holding AB (publ): the offering to subscribe for shares was oversubscribed

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, NEW ZEALAND, HONG KONG, JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTIONfalse Read more…

Non-Regulatory

Zutec Holding AB (publ) announce scheduled online investor presentations

Zutec announces their intention to hold management online investor presentations for the Zutec IPO on the Nasdaq First North. The scheduled presentations times are as follows: Thursday March 1st 2018 at 15.00 CET Friday March 2nd 2018 atfalse Read more…

Regulatory

Zutec Holding AB (publ) offentliggör godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North ochbeslut om passportering av prospekt

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONG KONG, JAPAN, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. YTTERLIGAREfalse Read more…

Regulatory

Zutec Holding AB (publ) announces admission to trading on Nasdaq First North and the approval of passportation of prospectus

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, NEW ZEALAND, HONG KONG, JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTIONfalse Read more…

Regulatory

Zutec Holding AB (publ) offentliggör beslut om passportering av prospekt

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA  ZEELAND, HONG KONG, JAPAN, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. YTTERLIGARE false Read more…

Regulatory

Zutec Holding AB (publ) announces approval on passportation of prospectus

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA,  CANADA, NEW ZEALAND, HONG KONG, JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION false Read more…

Regulatory

Zutec Holding AB (publ) carries out share issue, applies for listing on Nasdaq First North and publishes prospectus

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, NEW ZEALAND, HONG KONG, JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION false Read more…

Regulatory

Zutec Holding AB (publ) genomför nyemission, ansöker om listning på Nasdaq First North och offentliggör prospekt

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA  ZEELAND, HONG KONG, JAPAN, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. YTTERLIGARE false Read more…