Regulatory

Kommuniké från årsstämman i Zutec Holding AB (publ) 17.10.18

Årsstämma har idag hållits i Zutec Holding AB (publ) (”Bolaget”) i MAQS Advokatbyrås lokaler på Mäster Samuelsgatan 20. Efter att det konstaterats att den av styrelsen föreslagna ordföranden för stämman, Brian McGuire, fått förhinderfalse Read more…

Regulatory

Bulletin from the Annual General Meeting in Zutec Holding AB (publ) 17.10.18

Today, the Annual General Meeting of Zutec Holding AB (publ) (the “Company”) was held in MAQS Advokatbyrå’s office at Mäster Samuelsgatan 20 in Stockholm, Sweden. After noting that the proposed chairman of the meeting, Brian McGuire, couldfalse Read more…

1