Regulatory

Nytt datum för årsstämma 2018 i Zutec Holding AB (publ) - 11.7.18

Styrelsen i Zutec Holding AB (publ) (”Bolaget”) meddelar härmed att nytt datum för årsstämman 2018 är den 17 oktober 2018. Detta ersätter tidigare kommunicerade datum för årsstämman 2018. Kallelse till årsstämman kommer att ske påfalse Read more…

Regulatory

New date for the Annual General Meeting 2018 in Zutec Holding AB (publ) - 11.7.18

The Board of Directors of Zutec Holding AB (publ) (the ”Company”) hereby announces that the new date for the Annual General Meeting 2018 is 17 October 2018. This replaces previously communicated dates for the Annual General Meeting 2018.false Read more…

1