Den 19 september 2018 publicerades kallelse till årsstämma i Zutec Holding AB (publ) (”Bolaget”). Sedan
kallelsen publicerades har ett förslag lagts fram om att utse en ytterligare, sjätte, styrelseledamot: Daniel
Nyhrén.
Daniel är ekonom och partner på Athanase Industrial Partners Ltd. Han är för närvarande styrelseledamot i
Hejstagran AB och har tidigare varit styrelseledamot i Röhnisch SE Holding AB, IABÖ Global Holding AB och
NOTE AB (publ).
Då styrelsen inte har något att invända mot förslaget kommer det att läggas fram vid årsstämman 2018 och
inkluderas i styrelsens fullständiga beslutsförslag som publiceras på hemsidan idag.

För mer information, vänligen kontakta:
Brendan O’Riordan VD för Zutec Holding AB; brendan.oriordan@zutec.com
Tel: +353 1 2013565
E-mail: Brendan.oriordan@zutec.com

Related Posts

Regulatory

Interim Report - July-September 2018 - 21.11.18

Period July - September 2018 The transformation into the new scaleable SaaS-based business model is progressing according to plan with several new SaaS customers already won in the quarter. Increase in contracted SaaS Sales of 24% to Junefalse Read more…

Regulatory

Kommuniké från årsstämman i Zutec Holding AB (publ) 17.10.18

Årsstämma har idag hållits i Zutec Holding AB (publ) (”Bolaget”) i MAQS Advokatbyrås lokaler på Mäster Samuelsgatan 20. Efter att det konstaterats att den av styrelsen föreslagna ordföranden för stämman, Brian McGuire, fått förhinderfalse Read more…

Regulatory

Bulletin from the Annual General Meeting in Zutec Holding AB (publ) 17.10.18

Today, the Annual General Meeting of Zutec Holding AB (publ) (the “Company”) was held in MAQS Advokatbyrå’s office at Mäster Samuelsgatan 20 in Stockholm, Sweden. After noting that the proposed chairman of the meeting, Brian McGuire, couldfalse Read more…