Den 19 september 2018 publicerades kallelse till årsstämma i Zutec Holding AB (publ) (”Bolaget”). Sedan
kallelsen publicerades har ett förslag lagts fram om att utse en ytterligare, sjätte, styrelseledamot: Daniel
Nyhrén.
Daniel är ekonom och partner på Athanase Industrial Partners Ltd. Han är för närvarande styrelseledamot i
Hejstagran AB och har tidigare varit styrelseledamot i Röhnisch SE Holding AB, IABÖ Global Holding AB och
NOTE AB (publ).
Då styrelsen inte har något att invända mot förslaget kommer det att läggas fram vid årsstämman 2018 och
inkluderas i styrelsens fullständiga beslutsförslag som publiceras på hemsidan idag.

För mer information, vänligen kontakta:
Brendan O’Riordan VD för Zutec Holding AB; brendan.oriordan@zutec.com
Tel: +353 1 2013565
E-mail: Brendan.oriordan@zutec.com

Related Posts

Regulatory

New Chief Financial Officer Appointed at Zutec - 15.3.19

On the first anniversary of the Nasdaq First North listing, Zutec Holding AB is delighted to announce the appointment of Cliona Farrelly as the new Chief Financial Officer of the Zutec group effective immediately. This appointment is duefalse Read more…

Regulatory

Mangold Fondkommission AB utses till Likviditetsgarant för Zutec - 21.2.19

Mangold Fondkommission AB utses till Likviditetsgarant för Zutec Zutec har utsett Mangold Fondkommisson AB till likviditetsgarant för bolagets aktie. Likviditetsgarantin börjar löpa från och med den 22 februari 2019. Mangold Fondkommissionfalse Read more…

Regulatory

Mangold Fondkommission AB Appointed as a Liquidity Provider for Zutec - 21.2.19

Mangold Fondkommission AB Appointed as a Liquidity Provider for Zutec Zutec has appointed Mangold Fondkommission AB to act as a liquidity provider for the company's share.  The Liquidity Providing will begin on February 22nd, 2019. Mangoldfalse Read more…