Styrelsen i Zutec Holding AB (publ) (”Bolaget”) meddelar härmed att nytt datum för årsstämman 2018 är den 17 oktober 2018. Detta ersätter tidigare kommunicerade datum för årsstämman 2018.
Kallelse till årsstämman kommer att ske på sedvanligt sätt genom annonsering på Bolagets hemsida och i Post- och Inrikes Tidningar senast fyra veckor före årsstämman. Att kallelse har skett kommer att annonseras i Dagens Industri.

För mer information, vänligen kontakta:
Brendan O’Riordan VD för Zutec Holding AB; brendan.oriordan@zutec.com
Tel: +353 1 2013565
E-mail: Brendan.oriordan@zutec.com

Om Zutec Holding AB
Zutec utvecklar och marknadsför molnbaserade mjukvarutjänster främst med inriktning mot företag inom bygg- och fastighetssektorn. Bolagets produkter hjälper kunder att öka sin produktivitet och kostnadseffektivitet. Zutec erbjuder lösningar inom projektledning, samarbetsverktyg för data- och dokumenthantering, databerikade 3D-modeller (Building Information Modelling - BIM), defekthantering, projektöverlämning och drift och underhåll av byggnader.
För mer information, besök www.zutec.com
Bolaget är listat på Nasdaq First North och Bolaget Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, www.mangold.se

Related Posts

Regulatory

Interim Report - July-September 2018 - 21.11.18

Period July - September 2018 The transformation into the new scaleable SaaS-based business model is progressing according to plan with several new SaaS customers already won in the quarter. Increase in contracted SaaS Sales of 24% to Junefalse Read more…

Regulatory

Kommuniké från årsstämman i Zutec Holding AB (publ) 17.10.18

Årsstämma har idag hållits i Zutec Holding AB (publ) (”Bolaget”) i MAQS Advokatbyrås lokaler på Mäster Samuelsgatan 20. Efter att det konstaterats att den av styrelsen föreslagna ordföranden för stämman, Brian McGuire, fått förhinderfalse Read more…

Regulatory

Bulletin from the Annual General Meeting in Zutec Holding AB (publ) 17.10.18

Today, the Annual General Meeting of Zutec Holding AB (publ) (the “Company”) was held in MAQS Advokatbyrå’s office at Mäster Samuelsgatan 20 in Stockholm, Sweden. After noting that the proposed chairman of the meeting, Brian McGuire, couldfalse Read more…