Styrelsen i Zutec Holding AB (publ) (”Bolaget”) meddelar härmed att nytt datum för årsstämman 2018 är den 17 oktober 2018. Detta ersätter tidigare kommunicerade datum för årsstämman 2018.
Kallelse till årsstämman kommer att ske på sedvanligt sätt genom annonsering på Bolagets hemsida och i Post- och Inrikes Tidningar senast fyra veckor före årsstämman. Att kallelse har skett kommer att annonseras i Dagens Industri.

För mer information, vänligen kontakta:
Brendan O’Riordan VD för Zutec Holding AB; brendan.oriordan@zutec.com
Tel: +353 1 2013565
E-mail: Brendan.oriordan@zutec.com

Om Zutec Holding AB
Zutec utvecklar och marknadsför molnbaserade mjukvarutjänster främst med inriktning mot företag inom bygg- och fastighetssektorn. Bolagets produkter hjälper kunder att öka sin produktivitet och kostnadseffektivitet. Zutec erbjuder lösningar inom projektledning, samarbetsverktyg för data- och dokumenthantering, databerikade 3D-modeller (Building Information Modelling - BIM), defekthantering, projektöverlämning och drift och underhåll av byggnader.
För mer information, besök www.zutec.com
Bolaget är listat på Nasdaq First North och Bolaget Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, www.mangold.se

Categories: Regulatory

Related Posts

Regulatory

Interim Statement January – March 2019 - 21.5.19

Interim Statement,  January - March 2019 Period 1 January 2019 – 31 March 2019 Revenue for the quarter to 31 March 2019 has decreased by 46% to SEK 5.6m compared with the same quarter in 2018 with the conclusion of the project in Qatar infalse Read more…

Regulatory

New Chief Financial Officer Appointed at Zutec - 15.3.19

On the first anniversary of the Nasdaq First North listing, Zutec Holding AB is delighted to announce the appointment of Cliona Farrelly as the new Chief Financial Officer of the Zutec group effective immediately. This appointment is duefalse Read more…

Regulatory

Mangold Fondkommission AB utses till Likviditetsgarant för Zutec - 21.2.19

Mangold Fondkommission AB utses till Likviditetsgarant för Zutec Zutec har utsett Mangold Fondkommisson AB till likviditetsgarant för bolagets aktie. Likviditetsgarantin börjar löpa från och med den 22 februari 2019. Mangold Fondkommissionfalse Read more…