Styrelsen i Zutec Holding AB (publ) (”Bolaget”) meddelar härmed att nytt datum för årsstämman 2018 är den 17 oktober 2018. Detta ersätter tidigare kommunicerade datum för årsstämman 2018.
Kallelse till årsstämman kommer att ske på sedvanligt sätt genom annonsering på Bolagets hemsida och i Post- och Inrikes Tidningar senast fyra veckor före årsstämman. Att kallelse har skett kommer att annonseras i Dagens Industri.

För mer information, vänligen kontakta:
Brendan O’Riordan VD för Zutec Holding AB; brendan.oriordan@zutec.com
Tel: +353 1 2013565
E-mail: Brendan.oriordan@zutec.com

Om Zutec Holding AB
Zutec utvecklar och marknadsför molnbaserade mjukvarutjänster främst med inriktning mot företag inom bygg- och fastighetssektorn. Bolagets produkter hjälper kunder att öka sin produktivitet och kostnadseffektivitet. Zutec erbjuder lösningar inom projektledning, samarbetsverktyg för data- och dokumenthantering, databerikade 3D-modeller (Building Information Modelling - BIM), defekthantering, projektöverlämning och drift och underhåll av byggnader.
För mer information, besök www.zutec.com
Bolaget är listat på Nasdaq First North och Bolaget Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, www.mangold.se

Related Posts

Regulatory

New Chief Financial Officer Appointed at Zutec - 15.3.19

On the first anniversary of the Nasdaq First North listing, Zutec Holding AB is delighted to announce the appointment of Cliona Farrelly as the new Chief Financial Officer of the Zutec group effective immediately. This appointment is duefalse Read more…

Regulatory

Mangold Fondkommission AB utses till Likviditetsgarant för Zutec - 21.2.19

Mangold Fondkommission AB utses till Likviditetsgarant för Zutec Zutec har utsett Mangold Fondkommisson AB till likviditetsgarant för bolagets aktie. Likviditetsgarantin börjar löpa från och med den 22 februari 2019. Mangold Fondkommissionfalse Read more…

Regulatory

Mangold Fondkommission AB Appointed as a Liquidity Provider for Zutec - 21.2.19

Mangold Fondkommission AB Appointed as a Liquidity Provider for Zutec Zutec has appointed Mangold Fondkommission AB to act as a liquidity provider for the company's share.  The Liquidity Providing will begin on February 22nd, 2019. Mangoldfalse Read more…